Όροι & Προυποθέσεις

 1. Σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, εκτός εάν το περιεχόμενο απαιτεί διαφορετικά, οι ακόλουθες εκφράσεις θα έχουν τις ακόλουθες έννοιες:

  «Μονάδα Διαμονής»: η μονάδα διαμονής κάθε είδους όπως δωμάτια, βίλες, κατοικίες, σουίτες κ.λπ. που προσφέρονται από το Ξενοδοχείο για διανυκτέρευση.

   

  «Συνοδός»: Κάθε άτομο που ταξιδεύει με τον Επισκέπτη και διανυκτερεύει μαζί του στην δεσμευμένη Μονάδα Διαμονής.

   

  «Check-in»: η διαδικασία λήψης και υπογραφής της Κάρτας Εγγραφής και  πρόσβασης στη Μονάδα Διαμονής. «Check-out»: η διαδικασία αποχώρησης από το δωμάτιο ξενοδοχείου και επιστροφής της πρόσβασης στη Μονάδα Διαμονής.

   

  «Άμεση κράτηση»: Μια κράτηση μέσω καναλιών ξενοδοχείου (ιστότοπος, email ή/και τηλέφωνο).

   

  «Ανωτέρα βία»: Οποιοδήποτε γεγονός πέρα ​​από τον έλεγχο των μερών, απρόβλεπτης και ανυπέρβλητης φύσης που εμποδίζει είτε τον Επισκέπτη είτε το Ξενοδοχείο να εκπληρώσει το σύνολο ή μέρος των αμοιβαίων υποχρεώσεών τους. Περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή τυχαία γεγονότα θεωρούνται εκείνες που συνήθως αναγνωρίζονται από τη νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων.

   

  «Παράπονο»: κάθε γεγονός ή κατάσταση που συναντά ο Επισκέπτης που εμποδίζει την απόλαυση της διαμονής του με οποιονδήποτε τρόπο.

   

  «Επισκέπτης»: Κάθε άτομο που έχει κάνει check in στο Ξενοδοχείο και διανυκτερεύει.

   

  “Ξενοδοχείο”: ​​Το ξενοδοχείο με τίτλο στην Κάρτα Εγγραφής.

  «Μάνατζερ»: Μέλος του προσωπικού με εξουσιοδότηση.

  «Προσωπικό»: Άτομα που απασχολούνται στο Ξενοδοχείο.

   

  «Πλατφόρμες»: Ιστότοποι τρίτων που παρέχουν ταξιδιωτικές υπηρεσίες.

  «Όροι και Προϋποθέσεις»: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις

  «Tour Operator»: Τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες περιηγήσεων.

  «Εμπορικά σήματα»: Σήματα που μπορεί να έχουν καταχωρηθεί ή να μην έχουν καταχωρηθεί και χρησιμοποιούνται από το Ξενοδοχείο για να υποδηλώσουν προϊόντα ή υπηρεσίες.

   

  Όπου παρακάτω χρησιμοποιείται γενικά ο όρος «Επισκέπτης», θεωρείται ότι αναφέρεται τόσο στον Επισκέπτη όσο και σε οποιοδήποτε Συνοδό.

   

  1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2.1. Παρά τις αντίθετες ρητές συμφωνίες μεταξύ του Ξενοδοχείου και των Επισκεπτών, οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις (“T&C”) θα ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται από το Ξενοδοχείο στον Επισκέπτη από το Check-in μέχρι το Checkout. 2.2. Απαγορεύεται αυστηρά η υπεργολαβία ή η υπομίσθωση της Μονάδας Διαμονής, μαζί με τη χρήση τους για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός της διαμονής. 2.3. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα αντικαταστήσουν τυχόν αντίθετους γενικούς όρους και προϋποθέσεις που έχει θέσει ο Επισκέπτης ή ο Tour Operator. 2.4. Ο επισκέπτης μπορεί να ζητήσει να διαπραγματευτεί ξεχωριστούς όρους, εν μέρει ή εν όλω, με το Ξενοδοχείο για θέματα που ρυθμίζονται με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις. Αυτή η διαπραγμάτευση θα πρέπει να γνωστοποιείται στο Ξενοδοχείο τουλάχιστον 60 ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία check-in και να έχει ολοκληρωθεί 30 ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία check-in. Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Ξενοδοχείου να αποδεχθεί τις προτεινόμενες αλλαγές και εάν μια τέτοια διαπραγμάτευση αποτύχει, θα θεωρείται ότι ο Επισκέπτης συμφωνεί με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις στο σύνολό τους. Η αποτυχία της διαπραγμάτευσης δεν αποτελεί λόγο για ακύρωση κράτησης από τον Επισκέπτη. Για κάθε όρο που δεν διαφοροποιείται θα ερμηνεύεται ότι ο Επισκέπτης συμφωνεί με όλους τους άλλους όρους.

   

  1. ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για τον Επισκέπτη του οποίου το όνομα, το επώνυμο και η υπογραφή εμφανίζονται στην Κάρτα Εγγραφής και τα Συνοδευτικά Πρόσωπά του/της για τα οποία ο Επισκέπτης θεωρείται ότι ενεργεί ως εκπρόσωπός τους. Με την υπογραφή της Κάρτας Εγγραφής, ο Επισκέπτης δηλώνει ότι αποδέχεται τους Όρους και τις Προϋποθέσεις καθώς και τις πολιτικές του Ξενοδοχείου. Κατά τη διαδικασία του check-in, τα άτομα που είναι υπήκοοι του ΕΟΧ ή της ΕΕ θα πρέπει να προσκομίσουν εθνικά έγγραφα ταυτοποίησης. Οι υπήκοοι εκτός ΕΟΧ ή ΕΕ θα πρέπει να διαθέτουν έγκυρο διαβατήριο.
  2. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ. 4.1. Ασφάλεια. Οι επισκέπτες και τα συνοδευτικά άτομα θα πρέπει να λαμβάνουν όλες τις εύλογες προφυλάξεις για τη δική τους ασφάλεια όταν βρίσκονται στα δωμάτιά τους ή κυκλοφορούν μέσα στους χώρους του ξενοδοχείου. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι επισκέπτες θα πρέπει να προσέχουν τα βρεγμένα/ολισθηρά σήματα δαπέδου, γυάλινες πόρτες ή τραπέζια, κυκλοφορία οχημάτων στο εσωτερικό οδικό δίκτυο του Ξενοδοχείου, ολισθηρό δάπεδο κοντά στις πισίνες, τις σκάλες κ.λπ. Το Ξενοδοχείο δεν φέρει καμία ευθύνη για ατυχήματα που προκαλούνται από απλώς απροσεξία των Επισκεπτών. 4.2. Παιδιά. Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις δεν ισχύουν όταν το Ξενοδοχείο υιοθετεί πολιτική «μόνο για ενήλικες». 4.2.1. Εάν δεν παρακολουθούν τις Υπηρεσίες Παιδικής Φροντίδας του Ξενοδοχείου, τα παιδιά κάτω των 14 ετών θα πρέπει πάντα να επιβλέπονται από ενήλικα. 4.2.2. Για τυχόν ζημιές που προκαλούνται (είτε στο Ξενοδοχείο, στο Προσωπικό ή σε άλλους Επισκέπτες) από Παιδιά Επισκεπτών, ο Επισκέπτης που σχετίζεται με το παιδί θα είναι υπεύθυνος. 4.2.3. Ομοίως, τυχόν χρεώσεις που γίνονται από παιδιά Επισκεπτών ενώ δεν βρίσκονται υπό την επίβλεψη των γονέων τους θα θεωρούνται επίσης έγκυρες και δεσμευτικές για τους γονείς τους ως Επισκέπτες. 4.2.4. Τα παιδιά που παρακολουθούν τις Υπηρεσίες Παιδικής Φροντίδας του Ξενοδοχείου βρίσκονται υπό την άμεση επίβλεψη επαγγελματικού, καταρτισμένου και έμπειρου προσωπικού που λειτουργεί το Κέντρο Παιδικής Φροντίδας του Ξενοδοχείου. Το Προσωπικό Παιδικής Φροντίδας είναι ειδικά εκπαιδευμένο από πιστοποιημένο, διεθνώς αναγνωρισμένο ανάδοχο Συμβούλων και Εκπαίδευσης του Ξενοδοχείου. Όλα τα κτίρια, οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός παιδικής μέριμνας του Ξενοδοχείου ελέγχονται συνεχώς και συμμορφώνονται πλήρως με όλα τα πρότυπα υγείας και ασφάλειας και όλες οι σχετικές διαδικασίες παιδικής μέριμνας συμβουλεύονται και ελέγχονται από τον προαναφερόμενο Ανάδοχο Συμβούλων και Εκπαίδευσης. 4.3. Αναπηρίες – Ιατρικές καταστάσεις – Ασθένειες 4.3.1. Οι επισκέπτες με αναπηρία που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να γνωστοποιούν στο ξενοδοχείο αυτές τις σκέψεις τουλάχιστον κατά την ημερομηνία του check-in. 4.3.2. Εάν οι επισκέπτες έχουν προϋπάρχουσες ιατρικές παθήσεις, θα πρέπει να το δηλώσουν κατά τη διαδικασία του check-in. Οι ιατρικές καταστάσεις περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε: αλλεργίες, καρδιακά προβλήματα, δερματικές παθήσεις κ.λπ. 4.3.3. Εάν διαπιστωθεί ιατρικά ότι ένας Επισκέπτης έχει μολυσματικό νόσημα, το Ξενοδοχείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την αναχώρησή του εντός 24 ωρών. Εάν υποβληθεί τέτοιο αίτημα από το Ξενοδοχείο, ο Επισκέπτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή χρημάτων (εάν έχει ήδη καταβληθεί στο Ξενοδοχείο) για τις υπόλοιπες ημέρες. 4.4. Παρενόχληση Οι επισκέπτες δεν πρέπει να συμπεριφέρονται με τρόπο που να αποτελεί παρενόχληση σε άλλους επισκέπτες ή προσωπικό. Υπό αυτή την έννοια, η παρενόχληση μπορεί να περιλαμβάνει (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά): σχόλια σχετικά με την εθνικότητα, τη θρησκεία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τις πολιτικές πεποιθήσεις, τις χειρονομίες, τη σωματική επαφή, τη σεξουαλική αισχρότητα ή οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά που θεωρείται ως παρενόχληση από τη σχετική νομοθεσία. 4.5. Δυνατή συμπεριφορά ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Οι επισκέπτες πρέπει να σέβονται τους άλλους επισκέπτες και να μην είναι άσκοπα δυνατοί κατά τη διάρκεια της διαμονής τους. Η ένταση της φωνής των Επισκεπτών και των ηλεκτρονικών συσκευών (π.χ. τηλεόραση, ραδιόφωνο, φορητοί υπολογιστές) θα πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο, ώστε να μην ενοχλούνται οι άλλοι επισκέπτες. Η παρούσα υποχρέωση περιλαμβάνει τόσο τη Μονάδα Διαμονής όσο και κοινόχρηστους χώρους, όπως πισίνες, εστιατόρια, μπαρ, σαλόνι κ.λπ. 4.6. Θυρίδα ασφαλείας. 4.6.1. Η θυρίδα ασφαλείας που περιλαμβάνεται στη Μονάδα Διαμονής μπορεί να περιέχει αντικείμενα (συμπεριλαμβανομένων μετρητών) αξίας κάτω των 3.000 ευρώ. 4.6.2. Αναφορικά με το εγχειρίδιο λειτουργίας του Safety Box, το Ξενοδοχείο δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για αντικείμενα που λείπουν που είναι αποθηκευμένα σε αυτό. 4.7. Τρόφιμα και Ποτά (F&B) 4.7.1. Η προετοιμασία τροφίμων και ποτών εντός του Ξενοδοχείου συμμορφώνεται πλήρως με όλους τους Υγειονομικούς κανονισμούς. 4.7.2. Οι επισκέπτες με αλλεργίες ή οποιουδήποτε είδους δυσανεξία σε συστατικά πρέπει να ειδοποιούν το προσωπικό διαχείρισης τροφίμων και ποτών για αυτό το ζήτημα και να έχουν υπόψη τους τα συστατικά του F&B που αγοράζουν μέσα στο ξενοδοχείο. 4.8. Γυμναστήριο 4.8.1. Όλοι οι επισκέπτες που χρησιμοποιούν το γυμναστήριο δηλώνουν ότι δεν πάσχουν από ασθένεια ή τραυματισμό που μπορεί να επιδεινωθεί από τη χρήση του γυμναστηρίου. Οι επισκέπτες που υποφέρουν από τραυματισμούς ή ασθένειες που τους εμποδίζουν να ασκηθούν δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το γυμναστήριο. Εάν συμμετέχουν σε οποιοδήποτε είδος φυσικής δραστηριότητας, το Ξενοδοχείο δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για πιθανά ατυχήματα ή τραυματισμούς. 4.8.2. Θεωρείται ότι όλοι οι Επισκέπτες που χρησιμοποιούν το Γυμναστήριο γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο εξοπλισμός του Γυμναστηρίου που χρησιμοποιούν. Σε περίπτωση που ο Επισκέπτης δεν είναι εξοικειωμένος με τον τρόπο λειτουργίας του εξοπλισμού του Γυμναστηρίου, πρέπει να ζητήσει βοήθεια από το καθορισμένο Προσωπικό. Το Ξενοδοχείο δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμό που προκαλείται από κακή χρήση του εξοπλισμού του γυμναστηρίου. 4.8.3. Τα μικρά παιδιά κάτω των 18 ετών επιτρέπονται στο Γυμναστήριο μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικα. 4.8.4. Δεν επιτρέπεται η χρήση εξοπλισμού γυμναστηρίου που απαιτεί να κάθεστε ή να ξαπλώνετε χωρίς τη χρήση προσωπικής πετσέτας. 4.8.5. Οι επισκέπτες δεν πρέπει να αφήνουν προσωπικά αντικείμενα (δηλαδή κινητά τηλέφωνα, τάμπλετ, πορτοφόλια) χωρίς επίβλεψη οποιαδήποτε στιγμή στο γυμναστήριο. Το ξενοδοχείο δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για αντικείμενα που χάθηκαν ή κλάπηκαν στο γυμναστήριο. 4.9. Κολύμπι και οτιδήποτε άλλο. Η παραθαλάσσια δραστηριότητα στη θάλασσα ή σε δημόσια ή ιδιωτική πισίνα θα πρέπει να εκτελείται μόνο εάν οι επισκέπτες έχουν κολυμβητική ικανότητα και είναι υγιείς να το κάνουν. Σε κάθε περίπτωση, το Ξενοδοχείο δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη στην υγεία των Επισκεπτών που προκύπτουν από παράπλευρες δραστηριότητες. 4.10. Χρήση Πισινών (είτε Δημόσιες είτε Ιδιωτικές). 4.10.1. Η χρήση των διαθέσιμων πισινών επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών που είναι ικανά να κολυμπήσουν ή είναι υγιή να το κάνουν. Τα άτομα που εισέρχονται στην πισίνα θα θεωρούνται από το Ξενοδοχείο ότι έχουν δηλώσει την ικανότητά τους να το πράξουν. 4.10.2. Τα άτομα κάτω των 18 ετών θα πρέπει πάντα να βρίσκονται υπό την οπτική επίβλεψη ενός ενήλικα. 4.10.3. Δεν επιτρέπεται η χρήση της πισίνας υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμάκων που αναστέλλουν τη σωματική ικανότητα. 4.10.4. Οι επισκέπτες πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί όταν περπατούν στις πισίνες, ειδικά όταν το δάπεδο είναι βρεγμένο. 4.10.5. Εάν απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για τους επισκέπτες ενώ κολυμπούν, θα πρέπει να γνωστοποιηθεί αμέσως στο αρμόδιο Προσωπικό. 4.10.6. Το ξενοδοχείο δεν απαιτείται να έχει ναυαγοσώστη στους χώρους της ιδιωτικής πισίνας των δωματίων. Οι επισκέπτες και οι συνοδοί που χρησιμοποιούν τις ιδιωτικές πισίνες αναγνωρίζουν ότι, για λόγους προστασίας της ιδιωτικής ζωής, δεν θα υπάρχει ναυαγοσώστης σε υπηρεσία. Τα άτομα που εισέρχονται στις ιδιωτικές πισίνες το κάνουν με δική τους ευθύνη και θα θεωρηθούν από το Ξενοδοχείο ότι έχουν δηλώσει ότι δεν χρειάζονται επίβλεψη ναυαγοσώστη. 4.10.7. Οι επισκέπτες που δεν τηρούν με οποιονδήποτε τρόπο τους παραπάνω κανόνες σχετικά με τη χρήση της πισίνας παραιτούνται από τα δικαιώματά τους να διεκδικήσουν οποιαδήποτε ζημιά από το Ξενοδοχείο. 4.11. Υπαίθριες Δραστηριότητες 4.11.1. Το ξενοδοχείο προσφέρει μια ποικιλία από αθλητικές και άλλες υπαίθριες δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες μπορεί ενδεικτικά να περιλαμβάνουν ατομικά ή ομαδικά αθλήματα, παιχνίδια, αθλητικές εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες αναψυχής εντός ή εκτός των χώρων του Ξενοδοχείου. 4.11.2. Προσκεκλημένοι και Συνοδοί που συμμετέχουν Οι Υπαίθριες Δραστηριότητες δηλώνουν ότι είναι υγιείς και δεν πάσχουν από αλλεργία, ασθένεια ή τραυματισμό που μπορεί να επιδεινωθεί από τη συμμετοχή τους σε τέτοιες δραστηριότητες. Οι επισκέπτες που υποφέρουν από αλλεργίες, τραυματισμούς ή ασθένειες που τους εμποδίζουν να ασκηθούν δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε Υπαίθριες Δραστηριότητες. Εάν συμμετέχουν σε οποιοδήποτε είδος φυσικής δραστηριότητας, το Ξενοδοχείο δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για πιθανά ατυχήματα ή τραυματισμούς. 4.11.3. Μικρά παιδιά κάτω των 18 ετών επιτρέπεται να συμμετέχουν σε Υπαίθριες Δραστηριότητες μόνο υπό την επίβλεψη και συνεχή παρουσία ενήλικα που το συνοδεύει. 4.11.4. Οι επισκέπτες που συμμετέχουν σε υπαίθριες δραστηριότητες θεωρείται ότι δηλώνουν πως γνωρίζουν τους πιθανούς κινδύνους όλων των υπαίθριων δραστηριοτήτων (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς – όταν χρειάζεται – από και προς το ξενοδοχείο) και ότι συμμετέχουν πρόθυμα με δική τους ευθύνη. Οι επισκέπτες υποχρεούνται να λαμβάνουν όλες τις εύλογες προφυλάξεις για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν τις οδηγίες που δίνονται και να αναφέρουν οποιοδήποτε πρόβλημα στο αρμόδιο Προσωπικό. 4.12. Υπηρεσία Διαδικτύου 4.12.1. Η υπηρεσία Διαδικτύου για χρήση από Επισκέπτες παρέχεται «ως έχει» από έναν πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου, επομένως δεν είναι εγγυημένη στους επισκέπτες η ταχύτητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο ούτε η συνεχής χρήση της πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Η χρήση της υπηρεσίας διαδικτύου δεν έχει σχεδιαστεί σε καμία περίπτωση για επιχειρηματική δραστηριότητα και το πεδίο εφαρμογής της είναι μόνο για προσωπική χρήση. 4.12.2. Το ξενοδοχείο μπορεί να περιορίσει τη χρήση της υπηρεσίας Διαδικτύου εάν διαπιστωθεί ότι οι επισκέπτες κάνουν κατάχρηση της υπηρεσίας. Η κατάχρηση μπορεί να περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τη λήψη μεμονωμένων αρχείων άνω του 1 GB ανά 8 ώρες, απόπειρα παραβίασης της υποδομής δικτύου του Ξενοδοχείου ή/και απόπειρα πρόσβασης σε άλλες ιδιωτικές συσκευές Επισκεπτών μέσω του δικτύου του Ξενοδοχείου. 4.12.3. Η χρήση της υπηρεσίας διαδικτύου ερμηνεύεται ως παραίτηση από κάθε ευθύνη του Ξενοδοχείου. 4.13.4. Το Ξενοδοχείο δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη από τη χρήση της υπηρεσία διαδικτύου σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων ή το απόρρητο. 4.12.5. Για αναρτήσεις σε διαδικτυακά μέσα (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά: blogs, Facebook, Twitter, Instagram κ.λπ.) απαγορεύεται η χρήση διακριτικών σημάνσεων του Ξενοδοχείου με τρόπο που μπορεί να παρερμηνευθεί ότι ο Επισκέπτης συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με το Ξενοδοχειο. 4.12.6. Οι επισκέπτες δεν επιτρέπεται να κάνουν δυσφημιστικές δηλώσεις σε διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης για το ξενοδοχείο ή το ξενοδοχείο ή/και το προσωπικό του ξενοδοχείου. 4.13. Χώρος στάθμευσης 4.13.1. Αν και μπορεί να προσφερθεί στον Επισκέπτη χώρος στάθμευσης στο γκαράζ του ξενοδοχείου ή στο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων, αυτό δεν αποτελεί σύμβαση για την ασφαλή φύλαξή του, ακόμη και αν καταβληθεί τέλος στάθμευσης. 4.13.2. Το ξενοδοχείο δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν από εκούσια ή αμέλεια συμπεριφορά άλλων Επισκεπτών κατά την οδήγηση εντός του χώρου στάθμευσης. 4.14. Για λόγους απορρήτου και ασφάλειας, οι επισκέπτες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν φορητές κάμερες ελικοπτέρων ή drones εντός των εγκαταστάσεων του Ξενοδοχείου.
  3. Γενική Ευθύνη 5.1. Αποποίηση ευθύνης Το Ξενοδοχείο και οι αντιπρόσωποί του, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις, ευθύνονται για ζημίες προς τον Επισκέπτη που προκύπτουν μόνο από εκούσια ή βαριά αμέλεια. Το ίδιο ισχύει και για βλάβες στη ζωή, στα άκρα ή στην υγεία που οφείλονται σε αμέλεια. Σε περιπτώσεις περιουσιακών και οικονομικών ζημιών που προκαλούνται από αμέλεια, το ξενοδοχείο και οι αντιπρόσωποί του ευθύνονται μόνο εάν και όταν παραβιαστεί μια θεμελιώδης συμβατική υποχρέωση, ωστόσο αυτή η ευθύνη περιορίζεται σε προβλέψιμες και συμβατικά τυπικές ζημιές κατά τη σύναψη της σύμβασης και ούτως ή άλλως δεν υπερβαίνουν το ποσό που χρεώνει το Ξενοδοχείο για διαμονή· Τα θεμελιώδη συμβατικά καθήκοντα είναι τέτοια, η εκπλήρωση των οποίων είναι ουσιαστική για τη σύμβαση και από τα οποία μπορεί να εξαρτάται ο πελάτης. Σε περίπτωση που προκύψουν σφάλματα ή ελλείψεις στις υπηρεσίες που παρέχονται από το Ξενοδοχείο, το Ξενοδοχείο θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να το διορθώσει εάν ο πελάτης τα έχει γνωστοποιήσει αμέσως τις αντιρρήσεις του. Ο Επισκέπτης υποχρεούται να καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να διορθώσει οποιοδήποτε σφάλμα ή να ελαχιστοποιήσει οποιαδήποτε πιθανή απώλεια ή ζημιά και να φέρει αμέσως την προσοχή του Ξενοδοχείου σε τυχόν σφάλματα ή ζημιές. 5.2. Εάν το Ξενοδοχείο δεν επιμείνει στην αυστηρή εκτέλεση των Όρων και Προϋποθέσεων ή εάν το Ξενοδοχείο δεν ασκήσει ή καθυστερήσει να ασκήσει τυχόν διαθέσιμα δικαιώματα ή ένδικα μέσα, αυτό δεν θα συνιστά παραίτηση από αυτά τα δικαιώματα και ένδικα μέσα ή τροποποίηση των Όρων και Προϋποθέσεων. 5.3. Κανένα μέρος δεν θα είναι υπεύθυνο έναντι του άλλου συμβαλλόμενου μέρους σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεών του που προκύπτει από γεγονός Ανωτέρας Βίας. Ρητά συμφωνείται ότι η Ανωτέρα Βία αναστέλλει, για τα μέρη, την εκτέλεση των αμοιβαίων υποχρεώσεών τους και ότι θα φέρει το βάρος των δαπανών που προκύπτουν.
  4. Ζημιές που προκλήθηκαν 6.1. Οι επισκέπτες πρέπει να λαμβάνουν όλες τις εύλογες προφυλάξεις για να αποφύγουν ζημιές ή παρεμβολές σε οποιοδήποτε ακίνητο που ανήκει στο ξενοδοχείο. Ο Επισκέπτης είναι υπεύθυνος για όλες τις απώλειες και ζημιές αποθέματος που προκαλούνται από κακή χρήση, απροσεξία ή αμέλεια. Οι επισκέπτες παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν αμέσως στο Ξενοδοχείο για τυχόν ζημιές στην ιδιοκτησία του ξενοδοχείου, ειδοποιώντας το προσωπικό. Κακόβουλη, εσκεμμένη ή εξ αμελείας ζημιά ή παρέμβαση Η ιδιοκτησία του ξενοδοχείου θα θεωρηθεί ως παραβίαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων και το Ξενοδοχείο διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τη διαμονή του Επισκέπτη, να παρακρατήσει την κατάθεση ή/και να χρεώσει την πιστωτική κάρτα που έχει καταχωριστεί για την επιστροφή του αποζημίωση. 6.2. Για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί σε περιουσία που ανήκει σε άλλους Επισκέπτες ή Προσωπικό των Επισκεπτών, το Ξενοδοχείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση εάν αναγκαστεί να τις αποκαταστήσει. Το ξενοδοχείο θα επικοινωνήσει με τον επισκέπτη για να ανακτήσει τα έξοδα για οποιαδήποτε επισκευή, αντικατάσταση ή εξειδικευμένο καθαρισμό.
  5.  Συμβατικές Υπηρεσίες Αρκετές υπηρεσίες παρέχονται στους Επισκέπτες από τρίτα μέρη που υποδεικνύονται από το Ξενοδοχείο αλλά όχι απευθείας από το Ξενοδοχείο (στο εξής «Εξωτερικός Ανάδοχος»). Τέτοιες υπηρεσίες μπορεί ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά να περιλαμβάνουν: υπηρεσίες μεταφοράς (ιδιωτικά ταξί), εκδρομές, θαλάσσια σπορ, υπηρεσίες σπα και φροντίδας παιδιών. Εάν ο Επισκέπτης δεν κάνει χωριστή συμφωνία με τον συμβαλλόμενο Εξωτερικό Ανάδοχο, θα ερμηνεύεται εξ ορισμού ότι έχει επιλέξει να πληρώσει το Ξενοδοχείο το οποίο στη συνέχεια θα πληρώσει με τη σειρά του στον Εξωτερικό Ανάδοχο. Οι Εξωτερικοί Ανάδοχοι δεν συνδέονται με κανέναν τρόπο ή εξουσιοδοτούνται από το Ξενοδοχείο, επομένως ο Επισκέπτης δημιουργεί μια άμεση συμβατική σχέση. Το Ξενοδοχείο ενεργεί μόνο ως εξουσιοδοτημένο από τον Εξωτερικό Ανάδοχο για την είσπραξη των τελών για τη σχετική υπηρεσία. Οι επισκέπτες του ξενοδοχείου που χρησιμοποιούν συμβατικές υπηρεσίες απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη του Ξενοδοχείου από τυχόν ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση τους.

   

  1.  

  Ιδιοκτησία 8.1. Το Ξενοδοχείο διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει στους επισκέπτες το κόστος αντικατάστασης οποιασδήποτε ιδιοκτησίας που ανήκει στο Ξενοδοχείο και η οποία αφαιρέθηκε από το Ξενοδοχείο από αυτούς χωρίς την ενημερωμένη συγκατάθεση του Ξενοδοχείου. Η χρέωση θα είναι το πλήρες ποσό αντικατάστασης του στοιχείου που λείπει, συμπεριλαμβανομένων τυχόν χρεώσεων μεταφοράς. Εάν το γεγονός ότι το αντικείμενο λείπει αποκαλυφθεί μετά την αναχώρηση του Επισκέπτη, το Ξενοδοχείο διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει την πιστωτική/χρεωστική κάρτα των επισκεπτών ή να στείλει τιμολόγιο για το ποσό στην καταχωρημένη διεύθυνση. 8.2. Το Ξενοδοχείο δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη φύλαξη των προσωπικών αντικειμένων του Επισκέπτη, εκτός εάν συμφωνηθεί ρητά εγγράφως. Το Ξενοδοχείο δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για απώλεια ή ζημιά σε προσωπικά αντικείμενα του Επισκέπτη που δεν προκαλούνται άμεσα από πράξεις ή παραλείψεις του Ξενοδοχείου ή του Προσωπικού του.

  1. Προκαταβολή για ζημιές. Το ξενοδοχείο μπορεί να χρεώσει μια προκαταβολή έως και το ½ της συνολικής τιμής που έχει καταβληθεί (ή που θα καταβληθεί) από τον Επισκέπτη για την κάλυψη ζημιών στο Ξενοδοχείο. Κατά το check-out το Ξενοδοχείο είτε θα επιστρέψει το ποσό εντός 15 ημερών στον Επισκέπτη (μέσω της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας Ξενοδοχείου) είτε μπορεί να επιλέξει να το αντισταθμίσει για χρεώσεις που προκύπτουν από τη χρήση του Ξενοδοχείου ή των υπηρεσιών που έχουν συναφθεί.
  2. Προσωπικά Δεδομένα 10.1. Η χρήση συστήματος CCTV (Video Surveillance) χρησιμοποιείται σε ολόκληρο το χώρο του ξενοδοχείου για την ασφάλεια των Επισκεπτών, του Προσωπικού και της ιδιοκτησίας του ξενοδοχείου. 10.2. Τα αρχεία επιτήρησης τηρούνται για λόγους ασφαλείας έως και 15 ημέρες ή 30 ημέρες σε περίπτωση αναφοράς ατυχήματος. 10.3. Προσωπικές πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, Όνομα, Επώνυμο, διευθύνσεις email, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, Συνοδός) των Επισκεπτών μπορούν επίσης να αποθηκευτούν και να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς μάρκετινγκ από το Ξενοδοχείο ή άλλες συνδεδεμένες οντότητες.
  3. Τελικές Διατάξεις 11.1. Υπερτιθέμενο Αυτοί οι όροι και οι όροι ρυθμίζουν τη διαμονή του επισκέπτη στο ξενοδοχείο του ξενοδοχείου. Επομένως, υπερτίθενται σε οποιαδήποτε συμφωνία έχει συνάψει ο Επισκέπτης με τρίτο μέρος και οι Επισκέπτες παραιτούνται από κάθε δικαίωμα να ζητήσουν αποζημίωση από τρίτα μέρη για ζητήματα που προκύπτουν από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις βάσει των οποίων ο Επισκέπτης θα είναι υπεύθυνος. 11.2. Επίλυση Παραπόνων Επισκέπτη 11.2.1. Για οποιοδήποτε παράπονο προκύψει κατά τη διάρκεια της διαμονής τους, οι επισκέπτες θα πρέπει να απευθυνθούν στο Προσωπικό για να επιλύσουν το Παράπονό τους. 11.2.2. Εάν το Παράπονο δεν επιλυθεί, τότε ο Επισκέπτης θα πρέπει να επικοινωνήσει ή να ζητήσει από το Προσωπικό να μιλήσει με έναν Διευθυντή για το Παράπονό του. 11.2.3. Εάν το Παράπονο δεν επιλυθεί ξανά, ο Επισκέπτης έχει το δικαίωμα να συμπληρώσει μια γραπτή αναφορά παραπόνων και να την παραδώσει στον θυρωρό ή σε έναν διευθυντή. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, θα πρέπει να σταλεί ηλεκτρονικά (μέσω e-mail) με Θέμα: «Αναφορά παραπόνων- (Επώνυμο, Όνομα)» στην επίσημη διεύθυνση email του ξενοδοχείου που αναφέρεται στην Κάρτα Εγγραφής. 11.2.4. Εάν δεν ακολουθηθεί η προαναφερθείσα διαδικασία, τυχόν παράπονα που αναφέρονται μετά την ημερομηνία ταμείου δεν θα αναγνωρίζονται ως τέτοια από το Ξενοδοχείο. 11.3. Η Υπογραφή Αποδοχής και Αποποίησης της Κάρτας Εγγραφής συνιστά αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων και η ολοκλήρωση του Check-out χωρίς καμία γραπτή παρατήρηση για το αντίθετο συνιστά πλήρη παραίτηση από την ευθύνη του Ξενοδοχείου για οποιεσδήποτε ζημιές προκύψουν από τη διαμονή στο Ξενοδοχείο. 11.4. Ακυρότητα Εάν οποιοσδήποτε μεμονωμένος όρος αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων κριθεί άκυρος, η ισχύς των υπόλοιπων διατάξεων δεν θα επηρεαστεί από αυτό. 11.5. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Αρμόδια Δικαιοδοσία 11.5.1. Για τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται οι ισχύοντες νόμοι της Ελλάδας και η σχετική νομοθεσία της ΕΕ. 11.5.2. Για οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις σε σχέση με την ολική ή μερική ισχύ, την εκτέλεση, τη συμμόρφωση ή την επίλυσή τους, αρμόδια δικαστήρια είναι τα Δικαστήρια της Κρήτης, Ελλάδα.