Παραλία Μαύρος Μόλος, Καστέλι Κισσάμου, Χανιά, Κρήτη

Πρωτόκολλο COVID-19

Μετά από οδηγίες του Υπουργείου Τουρισμού, το ξενοδοχείο Molos Bay εφαρμόζει νέο υγειονομικό πρωτόκολλο. Το πρωτόκολλο περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης και την ανάπτυξη ενός σχεδίου διαχείρισης ύποπτων υποθέσεων. Στόχος του Σχεδίου Δράσης είναι η αποτροπή εμφάνισης και αποτελεσματικής διαχείρισης ύποπτων περιπτώσεων με σκοπό τον περιορισμό της έκθεσης προσωπικού και φιλοξενουμένων, σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Το Σχέδιο Δράσης είναι σύμφωνο με τις συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και θα αναθεωρηθεί σύμφωνα με τις εξελίξεις.

 

Τα μέτρα που περιγράφονται στο Σχέδιο Δράσης και στο Σχέδιο Διαχείρισης Ύποπτων Περιπτώσεων έχουν σκοπό να προστατεύσουν το προσωπικό και τους επισκέπτες μας και να περιγράψουν τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τη νόσο Covid-19.

 

Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν:

 

Μέτρα Ατομικής Υγιεινής & Μέσα Ατομικής Προστασίας

 

Το ξενοδοχείο έχει λάβει μέτρα για την εφαρμογή καλών πρακτικών προσωπικής υγιεινής στο χώρο εργασίας και επιβλέπει τη συνεχή εφαρμογή τους. ΕΙΔΙΚΑ:

 • Εκπαίδευση όλου του προσωπικού σε θέματα:
 1. πηγές και τρόπους μετάδοσης του ιού
 2. διαδικασίες ενημέρωσης του προσωπικού καταλύματος και των ίδιων των πελατών
 3. μεθόδους και επικοινωνιακή προσέγγιση των επισκεπτών
 4. συμπεριφορά και ενέργειες σε περίπτωση ασθένειας από το προσωπικό
 5. μέθοδοι και πρακτικές καθαρισμού και απολύμανσης των εντοπισμένων χώρων με βάση τον κίνδυνο και την πιθανότητα μετάδοσης της νόσου
 6. τήρηση των βασικών μέτρων για την πρόληψη μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
 • Το προσωπικό και τα τρίτα μέρη ενημερώνονται και ενθαρρύνονται να συμμορφώνονται με τις καλές πρακτικές προσωπικής και αναπνευστικής υγιεινής.
 • Έχουν παρασχεθεί οι κατάλληλες εγκαταστάσεις και τα απαιτούμενα υλικά στους εργαζόμενους και έχουν τοποθετηθεί κατάλληλοι μηχανισμοί απολύμανσης χεριών στις εισόδους/εξόδους και στους κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου.
 • Το προσωπικό έχει εφοδιαστεί με τον κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), σύμφωνα με τις ειδικές οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας.
 • Η επάρκεια των αποθεμάτων ΜΑΠ ελέγχεται τακτικά.
 • Το προσωπικό έχει εκπαιδευτεί για την ασφαλή χρήση του Ατομικού Προστατευτικού Εξοπλισμού του και η σωστή χρήση τους επιβλέπεται.
 • Τα τρίτα μέρη που εισέρχονται στο ξενοδοχείο επιτηρούνται και ενημερώνονται να τηρούν την κοινωνική απόσταση και να χρησιμοποιούν Μέσα Ατομικής Προστασίας.
 • Εφαρμόστηκε πρόγραμμα κυλιόμενων αφίξεων και αναχωρήσεων προσωπικού για την αποφυγή συμφόρησης και την εξασφάλιση κοινωνικής απόστασης.
 • Το προσωπικό έχει ενημερωθεί και εκπαιδευτεί σχετικά με το σχέδιο διαχείρισης ύποπτων κρουσμάτων COVID-19.
 • Γρήγορες ή αυτοδιαγνωστικές εξετάσεις (self test) πραγματοποιούνται σε όλα τα μέλη του προσωπικού, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, από επαγγελματία υγείας ή ιατρό εργασίας, ο οποίος ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες του NPHO για τον έλεγχο του COVID-19
 • Εκπαίδευση του προσωπικού στις απαιτούμενες ενέργειες σε περίπτωση ύποπτων συμπτωμάτων.
 • Εκπαίδευση του προσωπικού σε οδηγίες καθαρισμού σε περίπτωση ύποπτου κρούσματος COVID-19. ΕΙΔΙΚΑ:
 1. Το άτομο καλείται να παραμείνει στο δωμάτιό του με κλειστή την πόρτα.
 2. Χορηγείται αμέσως μια απλή χειρουργική μάσκα και ιστούς.
 3. Εάν κάποιος σύντροφος επιθυμεί να μείνει κοντά, του παρέχεται μια απλή χειρουργική μάσκα και του γίνεται σύσταση να πλένουν σχολαστικά τα χέρια τους μετά από κάθε επαφή και να μην αγγίζουν το πρόσωπό τους.
 4. Απαγορεύεται η είσοδος μελών του προσωπικού στο δωμάτιο και μόνο ένα μέλος του προσωπικού αντιμετωπίζει τα αιτήματα του επισκέπτη.
 5. Ο χρησιμοποιημένος εξοπλισμός ατομικής προστασίας απορρίπτεται σε κλειστό κάδο απορριμμάτων.
 6. Μετά την απόρριψη του προστατευτικού εξοπλισμού, τα χέρια πλένονται σχολαστικά.
 • Οι εργαζόμενοι και οι επισκέπτες καλούνται να χρησιμοποιούν σκάλες και να αποφεύγουν τη χρήση ανελκυστήρων, όπου είναι δυνατόν.
 • Προσφέρονται σνακ σε ατομική συσκευασία στο προσωπικό σε ανοιχτό χώρο
 • Κατά την άφιξη του προσωπικού, πραγματοποιείται καθημερινή θερμομέτρηση και οι επικεφαλής των τμημάτων τηρούν ημερολόγιο για να καταγράφουν τις κινήσεις τους.

 

 

Αρχείο Διαμονής και Βιβλίο Εκδηλώσεων

 

 • Για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, τηρούμε αρχείο των μελών του προσωπικού και όλων των επισκεπτών που διαμένουν στο θέρετρο (όνομα, εθνικότητα, ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης, στοιχεία επικοινωνίας όπως διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail), ώστε να είναι δυνατό για την παρακολούθηση όλων των ατόμων που ήρθαν σε στενή επαφή με ένα αναγνωρισμένο κρούσμα COVID-19.
 • Όλοι οι Γενικοί Κανονισμοί Προστασίας Δεδομένων (GDPR) τηρούνται και όλοι οι επισκέπτες και το προσωπικό ενημερώνονται ότι τηρούνται αρχεία για την προστασία της δημόσιας υγείας.
 • Το θέρετρο καταγράφει και ενημερώνει ένα αρχείο καταγραφής υπηρεσιών και συμβάντων.

Προσωπικό

 

Κάθε μέλος του προσωπικού του θερέτρου τηρεί αυστηρά τα βασικά μέτρα προστασίας έναντι του COVID-19. Ειδικότερα, οι εργαζόμενοι εφαρμόζουν τις ακόλουθες πρακτικές προσωπικής και αναπνευστικής υγιεινής:

 

 • Συχνό πλύσιμο χεριών με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 40 δευτερόλεπτα, πριν και μετά την επαφή με χρήματα ή αντικείμενα των επισκεπτών, πριν από το φαγητό, πριν και μετά τα διαλείμματα εργασίας, μετά από επίσκεψη στην τουαλέτα και προσεκτικό στέγνωμα των χεριών με χαρτοπετσέτες μιας χρήσης και απόρριψη σε κάδους.
 • Κάλυψη της μύτης και του στόματος κατά τον βήχα ή το φτάρνισμα με χαρτομάντιλο ή το εσωτερικό μέρος του αγκώνα.
 • Απόρριψη χαρτοπετσετών ή άλλων ειδών προσωπικής υγιεινής που χρησιμοποιούνται για την απολύμανση των επιφανειών εργασίας σε κλειστό κάδο.
 • Αποφυγή χειραψίας και στενής σωματικής επαφής, τήρηση απόστασης τουλάχιστον δύο μέτρων από συναδέλφους, επισκέπτες ή τρίτους σε όλους τους χώρους εργασίας, τα δωμάτια του θερέτρου και τους χώρους ανάπαυσης.
 • Αποφύγετε να αγγίζετε το μπροστινό μέρος της μάσκας ή της ασπίδας προσώπου.
 • Αποφυγή αγγίγματος προσώπου με τα χέρια.
 • Ενημέρωση του υγειονομικού λειτουργού σε περίπτωση:

ασθένεια ή συμπτώματα που σχετίζονται με μόλυνση από COVID-19 ή

επαφή με πιθανή ή επιβεβαιωμένη περίπτωση.

 • Παραμονή στο σπίτι σε περίπτωση ασθένειας και ενημέρωση του υγειονομικού λειτουργού.
 • Επιστροφή στον χώρο εργασίας μόνο εάν το εργαστηριακό τεστ είναι αρνητικό και μετά από 14 ημέρες μετά από στενή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19.
 • Το ξενοδοχείο μετρά τη θερμοκρασία όλων των μελών του προσωπικού κάθε πρωί κατά την άφιξή τους στη δουλειά.

 

Ρεσεψιόν

 

Το προσωπικό του θερέτρου λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής, διατηρεί απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου από τους πελάτες και τηρεί τους ακόλουθους κανόνες υγιεινής:

 

 • Όταν ζητηθεί, Molos Bay Hotel:

ενημερώνει τους επισκέπτες για την πολιτική διαμονής και τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών,

παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για παρόχους υγείας, δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, νοσοκομεία αναφοράς COVID-19 και φαρμακεία στην περιοχή και

παρέχει Μέσα Ατομικής Προστασίας.

 • Παροχή ειδικού εξοπλισμού (ιατρικό κιτ) σε περίπτωση κρούσματος COVID-19, όπως γάντια και μάσκες μιας χρήσης, αντισηπτικά, μαντηλάκια καθαρισμού, ποδιά, μακρυμάνικη ρόμπα, θερμόμετρο λέιζερ.
 • Εκπαίδευση του προσωπικού ώστε να αναγνωρίζει τα συμπτώματα των επισκεπτών και να τα αναφέρει απευθείας στον Λειτουργό Υγείας.
 • Παροχή απολυμαντικού χεριών.
 • Τακτική απολύμανση των επιφανειών υποδοχής.
 • Κατάλληλη διαμόρφωση της υποδοχής, τοποθέτηση σημάνσεων δαπέδου σε απόσταση δύο μέτρων που υποδεικνύουν πού πρέπει να σταθούν οι επισκέπτες.
 • Εφαρμογή διαδικασιών ηλεκτρονικού check in/check out για μείωση του χρόνου αναμονής και του συνωστισμού. Οι πιστωτικές κάρτες κατατίθενται σε ειδικό κουτί για χρήση από τον ρεσεψιονίστ και παρέχεται αντισηπτικό για απολύμανση μετά τη χρήση.
 • Τα έξοδα διαμονής καταβάλλονται ηλεκτρονικά και οι λογαριασμοί, τα τιμολόγια και οι αποδείξεις αποστέλλονται με email.
 • Απολύμανση καρτών κλειδιών.
 • Παράταση της περιόδου check-in και check-out μεταξύ των διαμονών. Check-out μέχρι τις 11:00 π.μ. και check in από τις 15:00 μ.μ. Κατά το διάστημα μεταξύ κάθε check-in και check-out μεταξύ διαφορετικών επισκεπτών, το δωμάτιο καθαρίζεται, απολυμαίνεται σχολαστικά και ακολουθεί επαρκής φυσικός αερισμός του χώρου.
 • Απαγορεύεται η είσοδος στα δωμάτια σε μη κατοίκους.
 • Η υπηρεσία παρκαδόρου δεν είναι διαθέσιμη και οι επισκέπτες παρακαλούνται να σταθμεύσουν τα οχήματά τους σε καθορισμένους χώρους.
 • Για να σας επιτραπεί η είσοδος στο ξενοδοχείο, είναι υποχρεωτικό να έχετε αρνητικό τεστ PCR εντός 72 ωρών ταξιδιού ή πιστοποιητικό εμβολιασμού που να δείχνει την ολοκλήρωση του εμβολιασμού τουλάχιστον 14 ημέρες πριν από το ταξίδι. Οι επισκέπτες που δεν έχουν κανένα από τα δύο θα πρέπει να υποβληθούν σε ταχεία δοκιμή επί τόπου και θα επιτρέπεται η είσοδος στο ξενοδοχείο μόνο εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό. Το κόστος του rapid test είναι 30€ ανά άτομο και θα χρεωθεί στην πιστωτική σας κάρτα.
 •  

Νοικοκυριό

 

 • Συνιστάται στο προσωπικό καθαριότητας να χρησιμοποιεί απλές χειρουργικές μάσκες, γάντια και αδιάβροχες ρόμπες μιας χρήσης και πρέπει να συμμορφώνεται με τα βασικά μέτρα για την πρόληψη της μετάδοσης του κορωνοϊού.
 • Έχει καθιερωθεί ένα μόνιμο πρόγραμμα διαδικασιών καθαρισμού και απολύμανσης για να διασφαλίζεται ότι όλοι οι χώροι και τα σημεία επαφής καθαρίζονται επαρκώς.
 • Όλο το προσωπικό καθαριότητας ακολουθεί τις κατάλληλες τεχνικές καθαρισμού, οι οποίες πραγματοποιούνται πριν την απολύμανση.
 • Χλιαρό νερό χρησιμοποιείται για απορρυπαντικά και κρύο νερό για απολυμαντικά για αποφυγή παρενεργειών.
 • Μετά τον καθαρισμό με τη χρήση του κατάλληλου απορρυπαντικού, οι επιφάνειες στεγνώνουν και στη συνέχεια απολυμαίνονται με αντιμυκητιασικό απολυμαντικό, εγκεκριμένο από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (NOM).
 • Μόλις αφαιρεθεί ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας και απορριφθεί σε κλειστό κάδο, τα χέρια πλένονται καλά με σαπούνι και νερό.
 • Εάν χρησιμοποιείται προστατευτικός εξοπλισμός μη μιας χρήσης, απολυμαίνεται με τα κατάλληλα απολυμαντικά μετά από κάθε χρήση.
 • Όλες οι σκληρές επιφάνειες καθαρίζονται και απολυμαίνονται με πανιά/υφάσματα μιας χρήσης ή χαρτί καθαρισμού και σφουγγάρια με αποσπώμενες κεφαλές. Όλα τα υφάσματα πλένονται με ζεστό νερό (90oC) και απορρυπαντικό.
 • Ο εξοπλισμός που απορρίπτεται αντιμετωπίζεται ως μεταδοτικός ρύπος και απορρίπτεται σε ειδικές σακούλες.
 • 1% υποχλωριώδες νάτριο χρησιμοποιείται μετά τον καθαρισμό με ουδέτερο απορρυπαντικό. Για επιφάνειες που είναι πιθανό να καταστραφούν από τη χρήση υποχλωριώδους νατρίου, χρησιμοποιούμε αιθανόλη σε συγκέντρωση 70% μετά τον καθαρισμό με ουδέτερο απορρυπαντικό. Ως επιπλέον μέτρο χρησιμοποιούμε πιστοποιημένα βιοκτόνα υγρά για την ασφάλεια του προσωπικού και των επισκεπτών μας. Η εταιρεία συνεργάτης μας είναι η Diversey η μεγαλύτερη εταιρεία στον χώρο με πολυετή εμπειρία.
 • Ενισχύονται οι υπηρεσίες καθαριότητας σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους, ιδιαίτερα σε εγκαταστάσεις «υψηλού κινδύνου».
 • Κατά την περίοδο μεταξύ των διαμονών εφαρμόζεται σχολαστικός καθαρισμός και καλός αερισμός του δωματίου.
 • Η σωστή λειτουργία των πλυντηρίων πιάτων και ρούχων ως προς τη χρησιμοποιούμενη θερμοκρασία και τη δοσολογία των απορρυπαντικών παρακολουθείται τακτικά.
 • Όταν χρησιμοποιείτε απολυμαντικά, ο χώρος αερίζεται καλά. Κατά τον καθαρισμό και την απολύμανση αποφεύγεται το πιτσίλισμα και ο ψεκασμός. Σε περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19:
 1. Όλες οι επιφάνειες και τα αντικείμενα που μπορεί να έχουν μολυνθεί πλένονται και απολυμαίνονται σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες.
 2. Το προσωπικό καθαριότητας χρησιμοποιεί μάσκες FFP2 ή FFP3, γάντια μιας χρήσης, γυαλιά και αδιάβροχα μακρυμάνικα ρόμπες μιας χρήσης
 3. Αποφεύγεται το άγγιγμα του προσώπου με τα χέρια
 4. Αφού αφαιρεθεί ο προστατευτικός εξοπλισμός, απορρίπτεται σωστά και τα χέρια πλένονται καλά με σαπούνι και νερό.
 • Διακριτική παρακολούθηση των συμπτωμάτων του επισκέπτη.
 • Τα δωμάτια με επιβεβαιωμένο ή ύποπτο κρούσμα ή δωμάτια που έχουν έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα δεν θα καθαρίζονται.
 • Παρέχεται καθημερινή αλλαγή σεντονιών, πετσέτες και βραδινή υπηρεσία προετοιμασίας κρεβατιού.
 • Εφαρμόζεται σχολαστικός καθαρισμός και απολύμανση στις επιφάνειες και το δωμάτιο αερίζεται με ανοιχτά παράθυρα και πόρτες. Το δωμάτιο διατίθεται στους επισκέπτες τουλάχιστον 1 ώρα αργότερα. Σε περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος, το δωμάτιο απολυμαίνεται και διατίθεται στους επισκέπτες 24 ώρες αργότερα. Κατά τον αερισμό του δωματίου μιας επιβεβαιωμένης περίπτωσης, οι εσωτερικές πόρτες προς το διάδρομο παραμένουν κλειστές.
 • Ένα ειδικό κάλυμμα μιας χρήσης τοποθετείται στα τηλεχειριστήρια της τηλεόρασης και του κλιματιστικού μετά την απολύμανσή τους και την αναχώρηση του επισκέπτη.
 • Οι υφασμάτινες επιφάνειες καθαρίζονται με συσκευή ατμού (θερμοκρασία > 70.).
 • Πόρτες και παράθυρα ανοίγουν καθημερινά για φυσικό αερισμό των χώρων.
 • Οι επισκέπτες ενημερώνονται για το πότε και πώς καθαρίστηκε το δωμάτιο με ειδικές πινακίδες.
 • Σε όλους τους χώρους έχουν τοποθετηθεί απολυμαντικά χεριών.

 

Χώροι πλυντηρίων

 

 • Αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής και χρήση κατάλληλων ΜΑΠ από το προσωπικό του πλυντηρίου κατά τη διαλογή των βρώμικων λευκών ειδών.
 • Τα χρησιμοποιημένα σεντόνια και πετσέτες τοποθετούνται σε ειδικές, κλειστές, σακούλες ή σάκους με ετικέτα για μεταφορά σε εγκαταστάσεις πλυντηρίων.
 • Διαχωρισμός βρώμικων και καθαρών σεντονιών και πετσετών.
 • Απολύμανση των καροτσιών μεταφοράς ρούχων μετά από κάθε χρήση.
 • Τα ρούχα πλένονται σε ζεστούς κύκλους (70°C ή περισσότερο) με τυπικά απορρυπαντικά.
 • Τα καθαρά σεντόνια και οι πετσέτες αποθηκεύονται και μεταφέρονται σε καλές και καθαρές συνθήκες.

 

Κουζίνα

 

 • Όλο το προσωπικό της κουζίνας απαιτείται να τηρεί αυστηρά τους κανόνες HACCP.
 • Τα εμπορεύματα παραλαμβάνονται από συγκεκριμένο μέλος του προσωπικού το οποίο είναι πάντα υποχρεωμένο να φορά τον κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας.
 • Εφαρμογή διαδικασίας FIFO (πρώτος μέσα – πρώτος έξω).
 • Το προσωπικό της κουζίνας υποχρεούται να τηρεί αποστάσεις σύμφωνα με τις οδηγίες που ορίζουν οι υγειονομικές αρχές.
 • Απαγορεύεται η είσοδος στην κουζίνα μη εξουσιοδοτημένου προσωπικού.

 

Εστιατόριο

 

 • Το προσωπικό του εστιατορίου λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και κοινωνικής απόστασης και χρησιμοποιεί κατάλληλα ΜΑΠ.
 • Αυτοέλεγχοι του προσωπικού μία φορά την εβδομάδα.
 • Στην είσοδο και την έξοδο κάθε εστιατορίου έχουν τοποθετηθεί απολυμαντικά χεριών καθώς και τραπέζια.
 • Όλες οι χρησιμοποιημένες και αχρησιμοποίητες χαρτοπετσέτες, τραπεζομάντιλα και μαχαιροπίρουνα πλένονται.
 • Όταν υπάρχουν, χρησιμοποιούνται συσκευασμένα μαχαιροπίρουνα, τραπεζομάντιλα μιας χρήσης και συσκευασμένα τρόφιμα σε ατομικές μερίδες.
 • Οι κατάλογοι απολυμαίνονται μετά από κάθε κάθισμα.
 • Οι επισκέπτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν μπαρ μόνο σε ζευγάρια που κάθονται δίπλα-δίπλα. Το επόμενο ζευγάρι μπορεί να καθίσει 1,5 μέτρα μακριά.
 • Το εστιατόριο λειτουργεί στο 50% της συνολικής εσωτερικής χρησιμοποιήσιμης επιφάνειας και στο 40% της συνολικής εξωτερικής χρήσιμης επιφάνειας.
 • Ο μέγιστος αριθμός ατόμων που κάθονται σε ένα τραπέζι είναι έξι (6). Επιτρέπονται μόνο καθισμένοι επισκέπτες.
 • Δεν υπάρχει όριο για οικογένειες με παιδιά.
 • Οι ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ των τραπεζιών έχουν εφαρμοστεί ανάλογα με τη διάταξη των καθισμάτων.
 • Η υπηρεσία δωματίου είναι διαθέσιμη και η παράδοση είναι ανέπαφη.

 

Αποστάσεις σε Πισίνες & Παραλία

 

 • Έχει εφαρμοστεί ελάχιστη απόσταση 2 μέτρων μεταξύ των ξαπλώστρων. Ξαπλώστρες, τραπέζια, ατομικά κουτιά αποθήκευσης, κουμπιά beach service και τιμοκαταλόγους καλύπτονται με υλικά που μπορούν να απολυμανθούν αποτελεσματικά.
 • Μετά την αναχώρηση κάθε επισκέπτη, απολυμαίνονται οι ξαπλώστρες, τα τραπέζια, τα προσωπικά κουτιά αποθήκευσης, οι τιμοκατάλογοι και κάθε άλλο αντικείμενο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον επόμενο πελάτη.
 • Παρέχονται πετσέτες που καλύπτουν όλη την επιφάνεια της ξαπλώστρας και κάθε ξαπλώστρα απολυμαίνεται μετά τη χρήση.
 • Καθημερινά, μετά το τέλος της υπηρεσίας παραλίας, όλες οι επιφάνειες, οι ξαπλώστρες και ο εξοπλισμός απολυμαίνονται με πιστοποιημένο βιοκτόνο.
 • Τα επίπεδα pH του νερού στις πισίνες διατηρούνται εντός των συνιστώμενων ορίων.
 • Τακτική μέτρηση και τήρηση αρχείων pH γίνεται κάθε οκτώ ώρες κατά τη λειτουργία των κολυμβητηρίων.
 • Οι τιμές pH του νερού στις πισίνες διατηρούνται στα όρια που ορίζει η ελληνική νομοθεσία. Τακτική μέτρηση και τήρηση αρχείων των επιπέδων pH πραγματοποιείται κάθε οκτώ ώρες κατά τη λειτουργία των κολυμβητηρίων.

 

 

Χώροι ευεξίας – Γυμναστήριο και Αίθουσες περιποίησης

 

 • Για την ασφάλεια των επισκεπτών μας, η πρόσβαση στο Jacuzzi & στη σάουνα είναι διαθέσιμη μόνο κατόπιν ραντεβού.
 • Οι ασκήσεις σε εξωτερικούς χώρους διατίθενται από εξειδικευμένο επαγγελματία προπονητή.
 • Διατίθενται θεραπείες μασάζ σε κυλιόμενη βάση και οι καμπίνες απολυμαίνονται σχολαστικά μετά από κάθε χρήση. Υπάρχουν διαθέσιμες υπαίθριες θεραπείες.
 • Το σπα, το γυμναστήριο και το σαλόνι ομορφιάς λειτουργούν σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.
 • Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους έχουν τοποθετηθεί απολυμαντικά χεριών.
 • Συνιστάται στους επισκέπτες να μην χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις εάν δεν αισθάνονται καλά.

 

Κοινόχρηστοι χώροι

 

Οι κοινόχρηστοι χώροι περιλαμβάνουν το λόμπι, το καθιστικό, τα υπαίθρια καθίσματα και ισχύουν τα ακόλουθα μέτρα:

 

 • Οι κοινόχρηστοι χώροι αερίζονται καλά. Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου έχουν τοποθετηθεί απολυμαντικά χεριών.
 • Συνιστάται στους επισκέπτες να μην χρησιμοποιούν τους ανελκυστήρες. Οι ανελκυστήρες καθαρίζονται συχνά.
 • Έχουν τοποθετηθεί πινακίδες για να υπενθυμίζουν στους πελάτες να εφαρμόζουν την κοινωνική απόσταση.
 • Τα έπιπλα έχουν αφαιρεθεί για αποφυγή συνωστισμού σε κοινόχρηστους χώρους (2 άτομα / 10 τ.μ.).
 • Διακοσμητικά αντικείμενα και αντικείμενα πολλαπλής χρήσης έχουν αφαιρεθεί.
 • Όλες οι επιφάνειες καθαρίζονται και απολυμαίνονται τακτικά.
 • Απαγορεύεται ο συνωστισμός στις τουαλέτες στις δημόσιες τουαλέτες.
 • 24ωρη απολύμανση κοινόχρηστων χώρων

 

 

Κλιματισμός και Αερισμός

 

 • Αυξήθηκε η παροχή καθαρού αέρα σε όλες τις Κεντρικές Μονάδες Κλιματισμού.
 • Αποφεύγεται η ανακυκλοφορία του αέρα.
 • Συνεχής λειτουργία Κεντρικών Μονάδων Κλιματισμού για αποφυγή πολλαπλασιασμού μικροοργανισμών.
 • Όλοι οι εξωτερικοί χώροι αερίζονται επαρκώς.
 • Οι μονάδες διαχωρισμού είναι απενεργοποιημένες ή όταν αυτό δεν είναι δυνατό, λειτουργούν συνεχώς παράλληλα με τον φυσικό αερισμό.
 • Η αντικατάσταση των φίλτρων για τις κεντρικές μονάδες κλιματισμού και τις μονάδες διαχωρισμού θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα συντήρησης λαμβάνοντας όλα τα μέτρα προστασίας.

 

 

Υπηρεσία Μεταφοράς

 

 • Η υπηρεσία μεταφοράς παρέχεται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.
 • Η χρήση μη ιατρικής προστατευτικής μάσκας, τόσο από τους επιβάτες όσο και από τον οδηγό είναι υποχρεωτική.
 • Διατίθεται απολυμαντικό χεριών. Οι οδηγοί και όλοι οι εξωτερικοί συνεργάτες εφαρμόζουν όλα τα Μέτρα Ατομικής Προστασίας.
 • Οι οδηγοί υποχρεούνται να ενημερώνουν τους επισκέπτες για όλες τις επιλογές εξαερισμού και ψύξης της καμπίνας.
 • Η απολύμανση και ο αερισμός πραγματοποιείται καθημερινά στο σταθμό μεταφοράς λεωφορείων.
 • Διατίθεται μεταφορά στα γειτονικά χωριά με επιπλέον χρέωση και με αποκλειστική χρήση ανά δωμάτιο ή οικογένεια.
 • Δεν θα διατίθεται συνδυασμένη μεταφορά επισκεπτών.
 • Οι οδηγοί θα φορούν όλο τον προστατευτικό εξοπλισμό και όλα τα σημεία επαφής απολυμαίνονται μετά από κάθε χρήση.

 

 

 

 

Υπηρεσίες Ενοικίασης Αυτοκινήτων

 

 • Τα αυτοκίνητα καθαρίζονται και απολυμαίνονται μεταξύ των χρήσεων από διαφορετικούς επισκέπτες.
 • Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός επιβατών ανά αυτοκίνητο έχει ως εξής:
 • Οχήματα έως 7 θέσεις μπορούν να μεταφέρουν 2 επιβάτες εκτός του οδηγού.
 • Οχήματα 8 ή 9 θέσεων μπορούν να μεταφέρουν 3 επιβάτες εκτός του οδηγού.
 • Τα παραπάνω όρια μπορούν να ξεπεραστούν για γονείς που συνοδεύουν τα ανήλικα παιδιά τους.

 

Υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτου με οδηγό

 

 • Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός επιβατών ανά αυτοκίνητο έχει ως εξής:
 • Οχήματα έως 5 θέσεων μπορούν να μεταφέρουν 1 επιβάτη εκτός του οδηγού. Ένας δεύτερος επιβάτης επιτρέπεται, εάν συνοδεύει άτομο που χρειάζεται βοήθεια.
 • Οχήματα 6 ή 7 θέσεων μπορούν να μεταφέρουν 2 επιβάτες εκτός του οδηγού.
 • Οχήματα 8 ή 9 θέσεων μπορούν να μεταφέρουν 3 επιβάτες εκτός του οδηγού.
 • Τα παραπάνω όρια μπορούν να ξεπεραστούν για γονείς που συνοδεύουν τα ανήλικα παιδιά τους.
 • Η χρήση μη ιατρικής προστατευτικής μάσκας, τόσο από τους επιβάτες όσο και από τον οδηγό, είναι υποχρεωτική.

 

 

Περιβαλλοντικά Μέτρα

 •  
 • Όλοι οι χώροι εργασίας αερίζονται επαρκώς και τα συστήματα κλιματισμού συντηρούνται τακτικά.
 • Όλες οι επιφάνειες του χώρου εργασίας, οι κοινόχρηστοι χώροι και ο εξοπλισμός καθαρίζονται τακτικά.
 • Σε περίπτωση πιθανού ή επιβεβαιωμένου κρούσματος μόλυνσης από τον COVID-19, όλοι οι χώροι θα απολυμαίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.
 • Έχουν εγκατασταθεί καλυμμένοι κάδοι απορριμμάτων, όπου όλα τα μέσα ατομικής προστασίας μιας χρήσης ή άλλα μέσα που χρησιμοποιούνται για την απολύμανση των επιφανειών εργασίας μπορούν να απορριφθούν αμέσως μετά τη χρήση.
 • Τα ρούχα εργασίας και ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας καθαρίζονται συχνά και αποθηκεύονται με ασφάλεια.

 

Σχέδιο διαχείρισης ύποπτων περιστατικών COVID-19

 

Εάν ένας επισκέπτης εμφανίσει συμπτώματα που σχετίζονται με τον COVID-19, ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία:

 

 • Ο υπεύθυνος υγείας του ξενοδοχείου θα επικοινωνήσει απευθείας με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας για να αναφέρει το ύποπτο κρούσμα και να λάβει περαιτέρω οδηγίες.
 • Ο επισκέπτης θα κληθεί να παραμείνει στο δωμάτιό του με κλειστή την πόρτα.
 • Οι ασθενείς που παρουσιάζουν συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού (βήχας, φτέρνισμα, καταρροή), θα λάβουν αμέσως μια απλή χειρουργική μάσκα και ιστούς.
 • Εάν ο ασθενής έχει έναν σύντροφο που επιθυμεί να μείνει και να τον φροντίσει, θα του χορηγηθεί μια απλή χειρουργική μάσκα και θα του συμβουλεύεται να πλένει τα χέρια του κάθε φορά που έρχονται σε επαφή με τον ασθενή.
 • Συνιστάται στα μέλη του προσωπικού να αποφεύγουν την είσοδο στο δωμάτιο του ασθενούς, εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητο, οπότε θα επιλεγεί ένα μέλος του προσωπικού που θα ασχολείται αποκλειστικά με τον ασθενή. Ο χρησιμοποιημένος προστατευτικός εξοπλισμός απορρίπτεται σε καλυμμένο κάδο απορριμμάτων και δεν επαναχρησιμοποιείται.
 • Μετά την απόρριψη του προστατευτικού εξοπλισμού, το προσωπικό πρέπει να πλένει καλά τα χέρια του.

Εάν ένας εργαζόμενος εμφανίσει συμπτώματα που σχετίζονται με τον COVID-19, ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία:

 •  
 • Ο υπεύθυνος υγείας του ξενοδοχείου θα επικοινωνήσει απευθείας με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (NPHO) για να αναφέρει το ύποπτο κρούσμα και να λάβει περαιτέρω οδηγίες.
 • Το μέλος του προσωπικού θα κληθεί να παραμείνει σε καθορισμένο δωμάτιο με κλειστή την πόρτα.
 • Οι ασθενείς που παρουσιάζουν συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού (βήχας, φτέρνισμα, καταρροή), θα λάβουν αμέσως μια απλή χειρουργική μάσκα και ιστούς.
 • Στη συνέχεια διενεργείται έρευνα για να διαπιστωθεί η πιθανή έκθεση άλλων εργαζομένων ή φιλοξενουμένων, οι οποίοι στη συνέχεια θα κληθούν να ακολουθήσουν τις οδηγίες της NPHO.
 • Όλες οι επιφάνειες και ο εξοπλισμός που έχουν έρθει σε επαφή με έναν ασθενή καθαρίζονται σχολαστικά.

 

Καθαρισμός και απολύμανση του δωματίου ενός ασθενούς

 

 • Όλες οι επιφάνειες που έχουν έρθει σε επαφή με έναν ασθενή καθαρίζονται σχολαστικά.
 • Το προσωπικό καθαριότητας υποχρεούται να χρησιμοποιεί απλή χειρουργική μάσκα, γάντια και αδιάβροχη ρόμπα μιας χρήσης.
 • Μετά την αφαίρεση των γαντιών, το προσωπικό πρέπει να πλένει καλά τα χέρια του
 • Τα υφάσματα καθαρίζονται με συσκευή ατμού (θερμοκρασία > 70°C).

 

Λάβετε υπόψη ότι αυτά τα μέτρα υπόκεινται σε αλλαγές και αυτή η σελίδα θα ενημερωθεί ανάλογα.